Antics i nous reptes en el camp de l’assessoria laboral a afrontar per AUTÒNOMS I PIMES


Benvinguts/des,

El principi bàsic d’ADVOR, no es altre que el de fer arribar al client una nova manera d’assessorar, i avui volem assenyalar antics reptes encara no superats o no contemplats amb la suficient amplitud i que mereixen molta atenció, així com assenyalar els nous reptes que s’han d’afrontar per continuar sempre un pas per endavant, i ser punters en la gestió d’una àrea tan delicada, com és la Gestió de Recursos Humans.

  • Un dels antics reptes encara per resoldre per a molts autònoms amb personal contractat i petites empreses, és el camp de la Prevenció de Riscos Laborals, una forta càrrega de treball, però d’obligat compliment i de constant actualització, i que ve per imperatiu legal en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per última vegada per la Llei 14/2013 de 27 de setembre.
  • Un altre repte a afrontar i d’encara més difícil gestió és el camp de l’Absentisme Laboral, que perjudica en gran mesura, el normal funcionament de la microempresa, donat que, un sol treballador, és part fonamental en l’engranatge de la empresa i per tant la seva absència suposa un cost per l’empresari. Si bé s’han anat fent millores normatives en aquest sector, per tal d’afavorir la disminució de dit absentisme, cal també que les empreses prenguin mesures i iniciïn protocols d’actuació per tal d’evitar l’absentisme temporal del seu personal, aplicant mesures de prevenció. Per tant, i de forma molt clara, com més al dia s’estigui amb els protocols de Riscos Laborals, més i millor, podrem prevenir l’element de malaltia professional del nostre equip.
  • Lligat amb el personal a càrrec d’un empresari, cal tenir molt en compte el cost de contractació d’aquest. Cal estar al dia, dels percentatges i costos associats a dita contractació, i la millor manera de fer-ho és estar totalment al corrent de les noves modalitats de contractació de personal, és a dir, estar plenament al dia de la Contractació Bonificada.Sabem que actualment qualsevol estalvi es positiu, i que una plantilla curta, si bé es menys costosa, també genera més tensió a l’equip, ja que ha d’assumir més volum de feina. Per això, i mitjançant un rigorós estudi dels contractes existents, podrem ampliar l’equip humà, sense que això impliqui un increment de costos, i que ajudarà, no només a la millora de la producció, sinó també en l’ambient de treball, les relacions humanes i en evitar la malaltia del treballador per estrès o sobrecàrrega física.
  • I per acabar un gran repte, aquest més tendent a complicar la vida dels que fem assessoria i gestió, és l’aparició d’un nou sistema de liquidació de quotes a la seguretat social, denominat Sistema CRET@, que a simple tall d’anècdota, ja fa mesos que hauria d’estar en funcionament, però s’ha anat posposant, i encara ningú sap si serà gener 2015 o quan, que entrarà en funcionament. Un sistema, que pretén oferir un major control per part de l’Administració de les cotitzacions dels treballadors, i que per tant, obligarà als empresaris a mantenir un major control en els meritaments salarials i conceptes que conformen la nòmina, per evitar inspeccions en el camp de les cotitzacions. Aquest es un punt molt verd, però del que caldrà estar alerta, i per tant, n’anirem informant a mesura que es vagi desenvolupant.

Ens llegim al següent post.

  + INFORMACIÓ

Sigue leyendo